V dohľadnej dobe nastane v Madam klube viacero zmien. Tie najhlavnejšie predstavuje zakladateľka Terézia Mihalíková.

Madam klub vycestuje za hranice Košíc

Približuje Terka Mihalíková: „Prvá zmena,  asi tá najhlavnejšia je, že Madam klub mení sídlo svojho konania. Často sa ma pýtali, prečo nemôžem zorganizovať Madam klub aj mimo Košíc. Po dobrých skúsenostiach v Sabinove, sme sa rozhodli, že vycestujeme za našimi divákmi a sympatizantmi.  Robili sme už aj takú “sondáž” po východnom Slovensku. Určite zavítame do Popradu a Bardejovských kúpeľov, ale chceme ísť aj do Michaloviec, Humenného, Svidníka, Kežmarku, Spišskej Novej Vsi a celkovo do malých miest, kde bude záujem.‟ Madam klub zostane aj v Košiciach, ale maximálne jedno až dve stretnutia do roka, napr. novoročné stretnutie bude podľa jeho zakladateľky určite v Košiciach.

FOTO: Madam klub v Sabinove

Dve ambasádorky

Danka Košická je ambasádorkou Madam klubu už od jeho vzniku. „Našej ambasádorke sa v poslednom období mimoriadne darí v jej povolaní, herectve, a ide učiť aj na konzervatórium, takže je maximálne vyťažená. Keďže je zvyknutá robiť všetko na maximum, nerobiť veci, len aby boli, dohodli sme sa, že ju z tejto pozície uvoľníme, ale zostane vo funkcii čestnej ambasádorky a vždy, keď bude môcť, príde za nami. A možno ju privítame aj ako hostku, ‟ približuje druhú zmenu Terka Mihalíková. Novú ambasádorku ste v MK už mohli vidieť medzi hosťami: „Nová ambasádorka bola nečakanou hostkou, ako záskok, keď Mirka Luberdová ochorela. Jej životný príbeh presne vystihoval tému februárového Madam klubu Sila života.  Čím viac som ju spoznala, jej aktivitu, spôsob komunikácie s ľuďmi, tak po konzultáciách sme sa rozhodli, že ju oslovíme. Novou ambasádorkou bude Maruška Pitoňák, ktorá sa ujme svojej pozície už v najbližšom MK.‟

FOTO:  Prednedávnom na stretnutí, zľava: Maruška Pitoňák, Silvia Košťová, Terézia Mihalíková, Danka Košická,

FOTO:  ambasárodky Madam klubu: Maruška a Danka

Hudobný hosť nebude len spievať

Madam klub predstavuje výnimočných ľudí pochádzajúcich z východného Slovenska, prípadne majúcich blízky vzťah k východu. Zvyčajne ide o mediálne menej známych hostí, ktorí však majú za sebou silné životné príbehy. Jedna zo zmien sa dotkne hudobného hosťa. Na poslednom stretnutí v Sabinove, dostal hudobný hosť aj priestor na rozhovor.  „ Hudobný hosť bude odteraz viac zakomponovaný aj do besedy s ostatnými hosťami. Verím, že svojím prejavom doplní tému a bude to živšie a pružnejšie,‟ dodáva Mihalíková.

FOTO: hudobný hosť v Sabinove

Prvýkrát v histórii hosťami iba chlapi

Prichádza letné obdobie, počas ktorého Madam klub nezvykne otvárať svoje brány. Najbližšie stretnutie bude na jeseň. „Najbližší MK bude 3. októbra v Poprade a bude absolútne výnimočný, lebo prvýkrát v histórii MK budú hosťami iba chlapi, keďže téma je: Povedz mi, otec. Privítame plastického chirurga Tomáša Beneša, šéfkuchára Gaba Kocáka a katolíckeho kňaza Rastislava Dvorového. Hudobným hosťom bude Martin Brečko, s ktorým si zaspieva aj naša nová ambasádorka. Myslím si, že to bude zaujímavý a hlavne veselý večer, ‟ dodáva Terézia Mihalíková.