Akí sú naši diváci,
kto bol prítomní na našich stretnutiach,
komu sme pripravili skvelý zážitok?
Aj takéto boli naše stretnutia.